תקנון שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר ר.נ.א. מיכון משרדי בע”מ.

אנא קראו בתשומת לב תקנון זה. אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.

1. אתר "ר.נ.א מיכון משרדי בע”מ" (להלן:"ר.נ.א. מיכון משרדי בע”מ" או "האתר" או "החברה") הינו אתר ברשת האינטרנט המשמש כקטלוג וחנות לטונרים (להלן:"הציוד") ולחלקי חילוף.האתר מתופעל על ידי "ר.נ.א מיכון משרדי בע”מ" המוכרת ומשווקת במסגרתו את הציוד. כל הזכויות לתכנים, לתוכנה והעיצוב הגרפי המופיעים באתר זה שמורות ל "ר.נ.א מיכון משרדי בע”מ".

2. מי רשאי לקנות באתר:

רשאי לקנות באתר כל אדם המחזיק כרטיס אשראי בר תוקף והוא הניתן לסליקה בחברת אשראי בישראל.

באתר מוצעים למכירה פריטים המלווים בתמונות, התמונות נועדו להמחשה בלבד. המוצרים המתכלים הם מוצרים תואמים אלא אם כן צויין אחרת בדף המוצר.

ליד כל פריט מוצג מחירו בשקלים, משתמש באתר יכול להוסיף לסל הקניות כל פריט וזאת לאחר שהתרשם ממנו וממחירו, המשתמש יכול לשנות כמויות להוסיף ולגרוע פריטים מסל הקניות בכל עת.

כמו כן, קיימת האפשרות לתשלום, לקניה ותאום פרטי הרכישה בטלפון (ולא דרך האתר) לכל המעוניין בכך או להגעה ישירה ל "ר.נ.א מיכון משרדי בע”מ" לכתובת:

חומה ומגדל 16,תל-אביב בפסאז'.
טלפון: 03-6887272; פקס: 03-6887575

3. אופן התשלום:

התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי.

הרוכש מתבקש להקיש את פרטיו (שם כתובת טלפון וכו') וכן את פרטי כרטיס האשראי שלו.

פרטי כרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים– ר.נ.א מיכון משרדי בע”מ השקיע רבות במערכת חיוב בטוחה מן המתקדמות ביותר.

אם בחר המשתמש שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי, הוא יכול ליצור איתנו קשר או להשאיר לנו הודעה באתר. עם קבלת ההודעה אצלנו אנו נתקשר אליכם ונתאם טלפונית את הדרוש. המשלוח יסופק לאחר אישור טלפוני של פרטי ההזמנה.

כמו כן, אם אתם מעוניינים לבצע את התשלום באמצעות מזומן ו/או באמצעות שקים – ניתן לעשות כן בתיאום טלפוני איתנו.

4. סודיות:

ר.נ.א מיכון משרדי בע”מ מתחייבת שלא להעביר שום פרט מפרטי הלקוחות לכל צד או גורם שהוא וכן להשתמש בפרטי כרטיס האשראי לביצוע תהליך הקניה בלבד מול חברת האשראי .

5. כל אדם המבצע פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן:"הלקוח"), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, ומסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד ר.נ.א מיכון משרדי בע”מ  ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הקשורות עימה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של ר.נ.א מיכון משרדי בע”מ על פי תקנון זה. בכל מקרה של תביעה סמכות השיפוט תהיה בתל אביב-יפו. על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

6. הכנת ההזמנה:

כל המוצרים המוצגים באתר נמצאים במלאי החברה דרך קבע, וזמינים לאספקה מיידית. במקרים חריגים, בהם אזל מוצר מהמלאי, תודיע על כך החברה טלפונית ללקוח ביום העסקים הסמוך למועד ההזמנה, ותסכם עם הלקוח את מועד משלוח הפריט החסר ו/או תינתן ללקוח האפשרות לבטל הזמנתו ללא כל עלות. החברה מתחייבת, כי לא תעכב משלוח הזמנה בשל מוצר שאינו נמצא במלאי ללא ידיעת הלקוח והסכמתו. מוצרים חסרים, בתנאי שהם קיימים במלאי היבואן או היצרן, ישלחו ללקוח בנפרד תוך פרק זמן קצר ללא חיוב נוסף בגין המשלוח.

7. משלוח:
החברה מבצעת משלוחים לכל רחבי הארץ, באמצעות שליחים של החברה או באמצעות חברת שליחויות חיצונית, לפי בחירתה. ללקוח אשר לא ימצא בביתו או משרדו בעת ביקור השליח תושאר הודעה, לצורך תאום מחודש של מועד האספקה. לקוח שלא ימצא בביתו או משרדו לאחר שתואם עימו מועד אספקה יישא בעלות משלוח חדש.

8. החזרת המוצרים:

א. על הלקוח לוודא לפני פתיחת אריזת המוצר המוזמן כי הוא תואם את הזמנתו ומתאים לצרכיו (להלן:"הבדיקה").

ב. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שרות לקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה.

ג. מוקד שרות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין.

ד. לא יוחלף מוצר עם אריזה פגומה או מוצר שנעשה בו שימוש.

ה. מוצר סגור באריזתו המקורית ואשר לא נעשה בו שימוש ניתן להחזיר לפי החוק תוך 14 יום ולקבל בחזרה את כספכם בניקוי 5% כחוק. האישור הסופי לכך יינתן לאחר בדיקת המוצר על ידינו. במקרה של החזרת מוצר יחולו הוצאות המשלוח על הלקוח.

ו. טענות בדבר מוצרים פגומים יש להפנות למוקד שרות הלקוחות של החברה. במידה ומוקד שרות הלקוחות לא יצליח לפתור הבעיה יש להחזיר את המוצר אלינו. במידה ולאחר בדיקה אכן יתברר כי המוצר יצא את שערי החברה פגום וכי המוצר אינו ניתן לתיקון הוא יוחלף במוצר חדש ללא תמורה והמוצר המוחלף יגיע ללקוח על חשבוננו, כל זאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

ז. ביטול עסקה בהתאם לתקנון הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

9. אחריות למוצרים:

טונרים למכשירי לייזר ייהנו מאחריות מלאה לשנה מיום הרכישה, בכפוף לשימוש נכון וסביר במוצר. מוצר שימצא לא תקין יתוקן או יוחלף במוצר זהה חדש, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

10. מבצעים:

במידה וחברת ר.נ.א. מיכון משרדי בע"מ תחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי, והכל בכפוף לתנאי המבצע ו/או למצוין בדף המוצר. מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד.

11. זכויות:

א. שימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש להיכלל במאגר המידע של החברת ו/או מי מטעמה והיא תהיה רשאית לפנות אל הלקוח באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ובדואר אלקטרוני, ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בפקסימיליה, למטרות עדכונים , קידום מכירות ושיווק.

ב. חברת ר.נ.א. מיכון משרדי בע"מ  שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנו. אין להעתיק תכנים, טקסטים,קבצים,תמונות או כל מה ששייך לאתר. האתר הינו בבעלות מלאה ובלעדית של חברת ר.נ.א. מיכון משרדי בע"מ וכל שימוש בתכניו ללא אישור בכתב מחברת חברת ר.נ.א. מיכון משרדי בע"מ הינה עבירה על החוק.

ג. חברת ר.נ.א. מיכון משרדי בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.